درباره مستر پاک

مستر پاک در سال 1398 به منظور ارائه خدمات شست و شوی پرده به صورت تخصصی و کادری مجرب و متخصص آغاز به کار کرد و در حال حاضر در استان های تهران و البرز خدمات خود را ارائه میکند

انواع شستشوهایی که به صورت تخصصی  در مستر پرده انجام می شوند:

شستشوی انواع پرده:

  • شستشوی پرده حریر

  • شستشوی پرده ابریشم

  • شستشوی پرده شید

  • شستشوی پرده لوردراپه

  • شستشوی پرده کرکره ای

  • شستشوی پرده زبرا

  • شستشوی پرده رومن

درخواست شستشو

بازدید و دریافت پرده

شستشوی پرده

تحویل پرده در محل